Zanggroep Hajim – Veldhoven

Hajim (Hebreeuws voor leven) is in 1976 opgericht door enkele jongeren die afkomstig waren van het Veldhovens Jongerenkoor. Wij bestaan dus al meer dan 45 jaar! Onze naam verraadt een kerkelijke oorsprong, maar inmiddels ligt de tijd van het opluisteren van kerkdiensten ver achter ons.

Momenteel zijn we met ±20 enthousiaste zangers en zangeressen. En omdat we met een kleine groep zijn, is iedere stem belangrijk en wordt iedere stem ook gehoord! Meestal zingen we met z’n allen, maar afwisselend wordt ook in kleinere samenstellingen gezongen.

We zingen voornamelijk populaire nummers; een aantal a capella, maar sommige ook met pianobegeleiding. We zingen in minstens vier stemgroepen: Sopraan, Alt, Tenor en Bas. Voor enkele nummers wordt de groep sopranen nog opgesplitst in Sopraan en Mezzo-Sopraan, en wordt de Alt-groep gesplitst in hoge en lage alten, zodat we soms zelfs 6-stemmig zingen! Per nummer worden de stemmen verdeeld en het resultaat is een mooie en warme klankkleur.

Enkele keren per jaar treden wij op; alleen of samen met anderen, Zoals bijvoorbeeld een kerstconcert samen met de Alexanderband uit Veldhoven (zie foto).

Hajim met Alexanderband op 11 december 2016

Bert Alessie - Dirigent (foto: Eric Ideler)

Onze dirigent Bert Alessie kwam al op jonge leeftijd met muziek in aanraking en legde zich later toe op koordirectie en harmonieleer, arrangeren en zangonderricht. Het maken van prachtige toegespitste (koor)arrangementen is zijn specialiteit en als arrangeur en zangcoach is hij vaak betrokken bij (amateur)musicalproducties.

Volgens Bert is muziek zonder emotie een gevoel dat blijft hangen op het technisch gedeelte dat "noten" heet, waardoor een stuk toch muzikaal arm kan blijven. Hij kan als geen ander die emotie toevoegen aan het Hajim-repertoire, dat hij speciaal voor onze stemmen arrangeert, waardoor onze prachtige klankkleur ontstaat.

Het bestuur van Hajim bestaat uit:

Voorzitter
    Marcel van den Heuvel

Secretaris
    Tilly Breunis

Penningmeester
    Tilly Breunis